Блогът на ТАНГРА

юни 21

5 Причини да използвате макарите Nedermann във вашия автосервиз

  • юни 21, 2012

Още малко по темата Nederman, а именно ще ви дадем няколко основателни причини, защо трябва да изберете макарите Nederman във вашия автосервиз!

1. По-малко износване – Основните причини за износването на маркучи и кабели са механичните повреди. Оставени на пода, те често биват прегазени от електро/мотокари. Допълнителни повреди могат да бъдат нанесени от палети и отпадъци, които биват изпускани върху тях.

2. Повишена ефективност – Самонавиващите се макари спестяват време. Леките инструменти могат да бъдат оставени висящи на маркуча или кабела, като по този начин се осигурява бърз и лесен достъп до тях.

3. По-лесно почистване – Поддръжката на работно помещение е много по-трудна, когато подът е покрит с разпръснати маркучи и кабели. Със самонавиващите се макари подовете са по-чисти и подредени.

4. Намален риск от инциденти – Статистиките сочат, че препъването е най-честата причина за инциденти в индустрията – те наброяват десет пъти повече от тези с електричество. Разпръснатите по пода маркучи и кабели не са безопасни и често създават предпоставка за наранявания.

5. По-добра работна среда – Инвестициите в подобряването на работната среда се отплащат многократно в последствие. Самонавиващите се макари, балансьори и окачвачи допринасят за по-безопасна работна среда, където инцидентите и нараняванията са сведени до минимум.

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75