Блогът на ТАНГРА

сеп 13

ЕК прие новата Директива за Енергийна ефективност

  • септември 13, 2012

На 11 септември на пленарно заседание на Европейската комисия бе приета нова Директива за енергийна ефективност. В новите текстове се предвиждат задължителни енергоспестяващи мерки за обществени сгради, включващи тяхното обновяване, схеми за спестяване на енергия от енергийни компании и енергийни одити за всички големи предприятия.

Намаляване на консумацията на енергия с 20% може да доведе до спестявания в Европейския съюз в размер на 50 млрд. евро годишно, се казва в официалния прес бюлетин на  ЕК.

Директивата ще наложи изисквания към държавите-членки да реновират годишно 3% от „отопляваните и климатизирани сгради“, които са собственост или са използвани от правителството (всички административни отдели, чиято дейност обхваща цялата територия на държавата-членка).

Новите разпоредби се отнасят за сгради с „обща застроена площ от 500м2, а от юли 2015 и за сгради с площ над 250м2. Въпреки това, държавите от ЕС ще могат да използват алтернативни начини за постигане на еквивалентни икономии на енергия.

В новата директива се предвиждат и схеми за спестяване на компании, доставящи енергия. Фирмите попадащи в обхвата на директивата ще трябва да постигнат „кумулативни спестявания от крайното потребление на енергия“. За целта , за всяка година от 2014 до 2020, фирмите трябва да постигат спестявания, най-малко еквивалентни на 1.5% от годишните продажби на енергия на крайни потребители.

Енергията използвана в сектора на транспорта, може да бъде изключена, в случай че се създадат алтернативни начини за постигане на еквивалентни икономии на енергия.

От всички големи предприятия ще се изисква да преминат енергиен одит. Провеждането на тези одити трябва да започне в рамките на три години след като директивата влезе в сила, след което фирмите ще бъдат одитирани на всеки 4 години. Малките и средни предприятия не попадат в обхвата на сегашната директива.

Също така в директивата се предвижат и специални разпоредби, отнасящи се за мерките за финансиране на енергийна ефективност. Държавите-членки ще трябва да подпомагат създаването на подобни инструменти или използването на вече съществуващите.

Директивата за енергийна ефективност ще влезе в сила 20 дни след публикуването и в официалния вестник на ЕС, след което държавите-членки ще разполагат с 18 месеца, за да я транспонират в националното си законодателство.

Източник: European Parliament / News

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75