Products / Air Handling Units and Heat Recovery Ventilation

TANGRA ACU
Компактни въздухоподаващи блокове


Серията копмактни въздухообработващи централи са предназначени за подаване на пресен и филтриран въздух в обществени, търговски и промишлени сгради. Гамата въздухоподаващи системи TANGRA ACU са разработени с възможност за вграждане на 1 или 2 топлообменни апарати вода-въздух, работещи в режим отопление и/или охлаждане, в зависимост от нуждите на проекта. Дебитът на обработван въздух е между 600м3/ч. и 5000м3/ч.


 • Обработван дебит въздух: 600м3/ч. до 5000м3/ч.
 • Стандартни решения, както и изработени специално за нуждите на конкретен обект.
 • Интегрирано умно управление.
 • Голяма гама от възможности за филтриране на въздуха.
 • Лесно инсталиране, пускане в експлоатация, почистване и поддръжка.
 • Всеки модел може да бъде произведен както за вътрешен монтаж, така и за външен монтаж.
 • Опция за хигиенно изпълнение VDI 6022 и DIN 1946-4.
 • Произведени съгласно RLT 01, DIN 1886 и EN 13053.


From this section you can download the full documentation related to Компактни въздухоподаващи блокове TANGRA ACU:

Търговска брошура contact us for access
Технически каталог contact us for access
Инструкция за инсталиране и пуск в експлоатация contact us for access
Сертификат Eurovent contact us for access


Get in touch today, to receive more information about Компактни въздухоподаващи блокове TANGRA ACU. One of our consultant will contact you back up to 24 hours.

  National Service Telephone:
  0887 73 73 75