Executed projects / Car and Vehicle centers

Шоурум, автосервиз и обучителен център НИК Агро


Шоурум, автосервиз и обучителен център за земеделска техника НИК Агро ,
гр. Шумен

– Системи за вентилация, климатизация и отопление
А) Вентилационни и климатични камери с рекуперация на енергия
Б) Енергоспестяващи рекуперативни блокове за вентилация на учебните зали
В) Климатизация с водоохлаждащ чилър/термопомпа TONON Forty Италия

– Системи за локална екстракция на изгорелите газове в автосервиза
NEDERMAN

– Отопление с котел на пелети TANGRA CL 80

National Service Telephone:
0887 73 73 75