Блогът на ТАНГРА

юни 23

Енергийна Ефективност чрез системите за Вентилация, Отопление и Климатизация

  • юни 23, 2014
Енергийна Ефективност чрез системите за Вентилация, Отопление и Климатизация

На 18.06.2014г. в сградата на фирма „ТАНГРА” се проведе семинар „Енергийна ефективност чрез системите за вентилация, отопление и климатизация“. На събитието присъстваха повече от 80 инженери и специалисти в областта на отоплителната и вентилационна техника.

IMG_5096A

Презентацията започна с представяне на политиките и нормативните документи на Европейския съюз и България за намаляване на енергийните разходи. Инж. Юлий Армянов, управител на фирма ТАНГРА, представи законовите инструменти задължаващи изграждането на принудителна вентилация в сградите в страните от Европейския съюз, Великобритания и САЩ. След представянето на чуждите практики бе разгледан и българският държавен стандарт, в който е записано, че всички инсталации, които имат подаване на пресен и изхвърляне на отработен въздух, трябва да имат енерговъзстановяващи системи. Изключения се допускат само в случаите, когато има голямо количество отпадна топлина и няма помещения или система, която да я усвои. Бяха представени факторите за изчисление на енергийно-ефективна вентилационна система, като специфична електрическа мощност на вентилаторите (SFP), скорост на въздуха в различните секции на климатичните камери и класовете на енергоспестяване от рекуператора. Инж. Армянов обърна специално внимание на разумното подхождане към системите за рекуперация и спецификата при избора им. Към капиталното вложение той представи отношението на времето за експлоатация на системата, климатичните условия, първичната енергия, разходите за поддръжка, финансовите помощи от държавата и не на последно място промяната в пазарната стойност на обекта, като функция от заложени „екстри”.

След това бе представен софтуера за селекция на рекуперативни топлообменници и енерговъзстановяващи блокове. Фирма ТАНГРА е разработила и предоставя безплатно на своя уеб сайт специализиран софтуер за избор на енергоспестяваща вентилация. И двата софтуера предоставят едновременно изчисления както за стандартните системи, така и за системите с повишена ефективност.

IMG_5098A

Презентацията продължи със семейството климатични камери, произвеждани от фирма ТАНГРА. Гамата наречена TANGRA AHU, e изцяло сертифицирана от TÜV Rheinland и e разделена в четири различни сегмента:

– Климатични камери само за подаване на пресен въздух или със смесване
– Климатични и вентилационни камери с рекуперация на енергия
– Хигиенни климатични и вентилационни камери
– Вентилационни и климатични камери с рекуперация на енергия и термопомпен модул.

Основните акценти бяха върху хигиенните климатични камери, както и върху камерите с термопомпен модул. Приложенията на климатичните камери – хигиенно изпълнение включват, освен болнични заведения, операционни зали, стаи с изолирани пациенти, центрове за възстановяване и фармация, също така хранително-вкусовата индустрия и специфични производства. Хигиенните климатични и вентилационни камери на фирма ТАНГРА – TANGRA AHU HYG са сертифицирани и по стандартите DIN 1946-4, VDI 6022 и VDI 3803.

При климатичните камери с термопомпен модул екипът на фирма ТАНГРА представи двете разновидности TANGRA AHU DEX M и TANGRA AHU DEX S. В презентацията бяха включени и енергийте представяния на двата вида климатични камери като инж. Армянов акцентира и върху предимствата, като високия свободен напор, ЕС вентилаторите, инверторните компресори, липсата на defrost и цялостното изпитание на системите от TÜV Rheinland.

В последната част от презентацията, Иван Армянов – управител Търговски отдел, представи новите управления за енергоспестяващи вентилационни системи. Фирма „ТАНГРА” е разработила и предлага управлението TANGRA Smart, което дава възможност за дистанционно управление чрез смартфон, таблет или отдалечено през компютър на енерговъзстановяващ блок с отоплителна или охладителна секция.
Семинарът завърши с коктейл и възможност за гостите да добият представа за различните продукти, представени от екипа на ТАНГРА.

IMG_5138A

IMG_5142A

IMG_5144A

IMG_5146A

IMG_5150A

IMG_5154A

IMG_5157A

IMG_5163A

IMG_5164A

IMG_5181A

Това е третото по ред събитие, което фирма „ТАНГРА” провежда под надслов „Енергийна ефективност чрез системите за ОВК”. През 2012г. бе дадено началото с представянето на „Отоплението с пелети“ и гамата пелетни котли TANGRA CL и TANGRA HP. През 2013 година на събитието „Високоефективната енергоспестяваща вентилация“, фирма ТАНГРА събра колеги от Камарата на Архитектите в България (КАБ) и Камарата на Инженерите в Инвестиционното Проектиране (КИИП). Тогава, освен презентацията на високоефективната енергоспестяваща вентилация, бяха засегнати и проблемите, пред които архитекти и инженери са изправени при съвместната си работа за изпълнение на по-качествени и по-енергоефективни проекти. Желанието на екипа на фирмата е тези събития да се утвърдят като ежегодни. Също така, при обществените обсъждания на тема енергийна ефективност, да се обръща внимание не само на изолационните материали, дограми и строителни продукти, но и на ОВК системите. Те са едни от най-големите потребители на енергия за отопление, охлаждане и проветрение.

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75