Блогът на ТАНГРА

сеп 19

Енергоефективните вентилационни инсталации гарантират възвръщаемост за 1.5 – 2 години

  • септември 19, 2012

Инж. Армянов, какви са световните тенденции в разработването на енергоефективни вентилационни инсталации?

С увереност може да се твърди, че интересът към енергоефективни или енергоспестяващи системи следва кривата на повишение на цените на първичните енергоизточници. Нещо повече, в последните 20 години все по-убедително се доказва, че засиленото енергопотребление влияе неблагоприятно върху околната среда и води до климатични изменения.

Европейският съюз създаде политика и програми за повишаване на енергийната ефективност в битовите и индустриални сгради. Бяха създадени политики за енергийно представяне на сгради, екодизайн и еко сертифициране на продукти. В почти всяка държава от ЕС бяха въведени норми за използване на отпадната енергия при вентилация – европейският стандарт EN 15251, както и ASHRAE-55, 62.1 в САЩ. За съжаление, в България все още няма издадени такива закони.

Какъв е средният период на възвръщаемост при подобни инвестиции?

Очевидно е, че новите сгради, които виждаме всеки ден не могат да бъдат проветрени с отваряне на прозорци. Механичната вентилация с рекуперация на енергия е задължителна. Безспорно, инвестицията за такива системи е по-висока, но се възвръща само за 1.5 – 2 години. По обясними причини капиталното вложение често е водещо при вземане на решение. Тук е необходимо да бъде внесена повече яснота от специалисти и да бъде разгледан и експлоатационният период.

Как Тангра се вписва в световните тенденции в областта? Бихте ли представили най-конкурентните решения на управляваната от Вас компания?

ТАНГРА е един от първите производители на енерговъзстановяващи съоръжения не само в България, но и на Балканите. Рекуперативната ни вентилация и климатизация, постига все по-висока ефективност. Едновременно с това се стремим да запазим сравнително ниското капитално вложение, за да може клиентите да възстановяват бързо разходите си. Благодарение на доброто качество и конкурентна цена, все по-успешно изнасяме и продаваме тези съоръжения в региона и в Европа.

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75