Проектиране

Добре обучени специалисти са ангажирани с разработването и управлението на ОВК проекти. Постоянните обучения и опреснителни курсове позволяват на екипа на фирмата да отговори на всички предизвикателства в сферата на проектирането, предлагайки енергоефективни и икономически изгодни решения. Всички проекти са в съответствие с действащите Европейски директиви и норми. ОВК проекти в 3D Revit може да бъде изработен при предварителна договорка.

Разработване на пълна проектна документация, подготовка на КСС (количествено-стойностна сметка) за проектен бюджет. Представяне на на ОВК системите в зимен и летен, дневен и нощен режим. Съобразяване на избираното оборудване с необходимите сертификати и енергийната ефективност на сградата. Съгласуване на всички специалности, за да се избегнат проблеми при изпълнение на обекта.

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75