Производство

В ТАНГРА, ценим високото качество в производството и енергийно ефективните решения. Комбинацията от най-модерно производствено оборудване и опитни професионалисти осигурява отлично качество, къси срокове за производство и прецизност. Нашите производствени предприятия са с обща застроена площ от 5000 кв. м притежават специализирано индустриално оборудване за производството на:

  • Климатични и вентилационни камери
  • Енерговъзстановяващи блокове
  • Рекуператори “въздух-въздух”
  • Пелетни котли и оборудване за отопление
  • Вентилатори и вентилационно оборудване
  • Вентилационни елементи и въздуховодни мрежи
  • Вентилационни решетки и дифузори
Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75