Семинари и симпозиуми

От 2012 година, фирма „ТАНГРА” провежда специализирани ОВК симпозиуми на темата „Енергийна ефективност, чрез системите за вентилация, отопление и климатизиция”.

Тези събития дават възможност на посетителите да се запознаят с новости, да видят и разберат за новостите и за това как може експерти, инвеститори, инженери и архитекти да работят заедно, за да направят сградите и живота ни по-добър. Освен екип специалисти с дългогодишен опит на фирма ТАНГРА, много външни експерти участват в презентациите на тези симпозиуми.

Целта на компанията е да подпомага развитието на ОВК бранша, както между партньорите си в България, така и между партньорите си навън.

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75