ТАНГРА ОВК Академия

На база годините опит и непрестанното желание за усъвършенстване, екипът на фирма ТАНГРА създаде собствена ОВК Академия. Нови продукти и индивидуални решения, технически детайли и подновяване на сертификати за работа, промени в нормативната уредба, усъвършенстване на знания и способности са част от целите и идеите за представяне в академията. „ТАНГРА ОВК Академия” има за цел обучава и повишава квалификацията на служителите на фирмата, но също така подготвя и предлага ОВК курсове за инсталатори на оборудване, инженери, търговци, проджект-мениджъри, строители и архитекти.

Специализирани семинари за:

  • Инженери ОВК
  • Инсталатори на климатична техника
  • Инсталатори на пелетни котли TANGRA
  • Инсталатори на климатични камери с DX секция
  • Управления и системи за контрол
  • Търговски ОВК обучения
  • Продуктови обучения

Научавайки повече – ставаме по-добри в работата си, в живота си и в това което създаваме!

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75