Блогът на ТАНГРА

апр 30

Kлиматични инсталации в базата на месопреработвателната фирма „БРАВО”

  • април 30, 2011

Вентилационна система за кренвирши БРАВОПрез 2006-2007 година беше извършено проектиране и изграждане на вентилационни и климатични инсталации в базата на месопреработвателната фирма „БРАВО”.

Изградените системи осигуряват микроклимата както в битовите помещения, така и в работните, където постоянно трябва да се поддържа температура от +8º до +12 Сº градуса. Всички инсталации автоматизирано следят параметрите на помещенията и отчитат промените в работната среда.

С цел понижаване на енергийните разходи във всички вентилационни инсталации бяха вложени рекуперативни топлообменници осигуряващи до 60% ефективност при своята работа. Това доведе до икономия от над 30% в инсталираните мощности и съответно до по-ниски експлоатационни разходи на инвеститорите, което от своя страна води до по-бързото възвръщане на инвестициите направени за изграждането на съоръженията.

Съгласно изискванията за хранително-вкусовата промишленост всички инсталации са оборудвани с високоефективни филтри очистващи входящия пресен въздух, с което се гарантира работния процес и чистотата на изходящата продукция.

Като цяло съвместните ни усилия с колегите и технолозите на предприятието доведе до изграждането на един модерен производствен център отговарящ на високите европейски изисквания относно производството на хранителни продукти.

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75