Новините на Тангра

апр 13
CSR

COVID-19: Редовната и правилна поддръжка на вентилационните системи

  • април 13, 2020

COVID-19: Редовната и правилна поддръжка на вентилационните системи

Общи препоръки на Eurovent асоцияция за поддръжка на ОВК оборудването по време на пандемията на коронавирус.

 

GEN – 1105.00. В този Общ документ Eurovent представя общи и основни препоръки относно работата на вентилационните системи по време на пандемията от коронавирус. Документът също предоставя допълнителни източници на информация за COVID-19.

Настоящи знания за разпространението на коронавирус:

Досега научните среди знаят, че новият коронавирус (SARS-CoV-2) се разпространява чрез микро-капчици изпуснати във въздуха, когато заразен човек кашля, киха или говори. Капчиците не остават вътре в него, а обикновено падат на земята или повърхности на недалечно разстояние от заразения човек. Това е причината социалното и физическото дистанциране да са ефективни за предотвратяване на разпространението. Това е информация от университета Джон Хопкинс, която е широко призната и цитирана като източник на експертиза за коронавируса.

Понастоящем няма доказателства, че коронавирусът може да се разпространи, чрез вентилационни или климатични системи. По данни на Eurovent, никой от официалните здравни органи все още не е издал указания за правилното функциониране на (механични) вентилационни системи.

Препоръки

Няма съмнение, че концентрацията на по-малките въздушни капчици, които могат да съдържат вируси включително вируси, различни от SARS-CoV-2, трябва да се поддържат възможно най-ниски.

Това може да се постигне най-ефективно, чрез правилно работещи механични вентилационни системи.

Предпазни мерки

В тази връзка общата препоръка на Eurovent е да се поддържа и почиства вентилационните системи правилно в съответствие с инструкциите и приложимите хигиенни стандарти.

Като предпазна мярка за периода на риск от пандемия могат да бъдат полезни следните мерки:

1. Увеличете степента на вентилиране на въздуха и увеличете процента на пресния въздух в системата.

2. Удължете времето, в което вентилационната система работи.

3. Проверете дали вентилационните въздухоподаващи блокове са коректно настроени и дали те са обслужени в съответствие с инструкциите на производителя.

4. Помислете за поддържане на относителната влажност в помещенията над 30% (където е възможно).

Веднага след като е налична нова достоверна информация за болестта и как се разпространява, препоръките ще бъдат актуализирани.

Надеждни източници на информация

На следните сайтова можете да намерите допълнителна информация за коронавируса:

– Университета Джон Хопкинс: https://coronavirus.jhu.edu/

– REHVA: https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance

– ASHRAE: https://www.ashrae.org/techniki-resources/resources

 

Приложимите хигиенни указания можете да намерите в препоръки и ръководства на Eurovent:

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75