Новините на Тангра

ян 13

Екипът на фирма „ТАНГРА” представя обновената гама взривозащитени вентилатори Soler & Palau ATEX

  • януари 13, 2017

ТАНГРА взривозащитени вентилаториSoler & Palau ATEX вентилатори Soler & Palau Ventilation Group e един от най-големите специализирани производители на вентилатори за бита и индустрията. С повече от 65 години опит, S&P имат над 10 000 разработени и внедрени вентилатора и продукти за вентилация. Производствените предприятия на концерна са разделени в 4 групи,  според пазарите за които са предназначени: Европа (4 в Испания, 2 във Франция и по 1 в Англия и Норвегия), Северна Америка (САЩ и Мексико), Южна Америка (Бразилия) и Азия (2 в Китай и по 1 в Сингапур, Тайланд, Малайзия и Индия). Гамата от продукти на Soler & Palau покрива индустриални сгради, битови еднофамилни и многофамилни сгради, вентилатори за индустриални процеси и вентилатори за вграждане.

Фирма ТАНГРА представя обновената гама взривозащитени вентилатори на Soler & Palau Ventilation Group ATEX. Този тип вентилатори са предназначени за пренос на въздух в зони или среда, където е необходимо да се гарантира защита от експлозии или пожари, предизвикани от запалими или силно взривоопасни газове  и прахове. Това означава, че вентилаторите трябва да са конструирани, така че да се избегне риска от електрически, електростатични, термични или механични възпламенявания.

Вентилаторите, произведени от Soler & Palau, покриват най-високите енергийни стандарти за електродвигателите – IE2 и IE3, и отговарят на новата директива ATEX 2014-34 EU, която замести ATEX 94/9/EC. Това дава увереност в проектантите, че използват най-подходящите продукти и спокойствие на инсталаторите, че няма да съществуват обструкции от пожарните служби.

 

 

 

 

  Ако не сте сигурни, че трябва да използвате ATEX вентилатор или имате желание да научите повече за тези продукти, можете да прочете нашата статия „Как да изберем взривозащитен вентилатор” тук.

 

  Широката гама вентилатори Soler & Palau ATEX покрива целият спектър на среда за работа, от Зона 0 до Зона 22, или от зоните с постоянен риск до зоните, в които има само възможност за случаен риск от възпламеняване или взрив. Също така, гамата вентилатори на S&P са разработени за работа в среди с пропилен, етилен, хидроген и други газове, проводим и непроводим прах, както и възпламеними летливи частици. Вентилаторите на S&P покриват температури от Т6 (850C) до Т1 (4500C). Взривозащитените вентилатори S&P ATEX са подходящи за специфични производства, при които се отделят летливи или лесно запалими газове, прах и вредви емисии във въздуха:

 

 Фабрики за дървообработване

 Лаборатории

 Химическа индустрия

 Бояджини камери

 Автосервизи и автомобилни производства

 Складове за автомобилни гуми

 Закрит паркинг

 Силозни складове за зърно

 Складове за химикали

 Складове за бои

 Производство на взривоопасни продукти

 Производства на оръжейна техника и амуниции

 Складове и рециклиращи заводи за амуниции

 Рафинерии и складове за горива

 

 

 

Вид Начин на монтаж Модел Максимален дебит Защита Напр.

Осов

Стенен

HCBT 
Ф315 – Ф710

22 330 m3/h

II2G EExeIIT3

400 V

HCBT
Ф800 – Ф1000

49 200 m3/h

II2G EExdIIBT5

400 V

 

HCBT
Ф800 – Ф1000

49 200 m3/h

II2G EExdIICT4

400 V

HCBT
Ф800 – Ф1000

49 200 m3/h

II3D Ex tD 125*

400 V

Осов

Стенен

HDT
Ф315 – Ф560

13 700 m3/h

II2G EExd IIBT3 -T5

400 V

Осов

Канален

TGT
Ф400 – Ф1250

109 000 m3/h

II 2G Ex d IIB T4

400 V

TGT
Ф400 – Ф1250

109 000 m3/h

II 2G Ex d IIB+H2 T4 (with motor Ex d IIC T4)

400 V

TGT
Ф400 – Ф1250

109 000 m3/h

II 2G Ex e II T3

400 V

TGT 
Ф400 – Ф1250

109 000 m3/h

II 3D Ex tc IIIB T125ºC

400 V

TGT 
Ф400 – Ф1250

109 000 m3/h

II 3D Ex tc IIIC T125ºC ( with motor IP65)

400 V

Осов

Канален

TCBT
Ф315 – Ф800

42 000 m3/h

2G Exe II T3

400 V

TCBT
Ф710 – Ф800

42 000 m3/h

2G Exd IIC T4

400 V

TCBT
Ф710 – Ф800

42 000 m3/h

2G Exd IIB T5

400 V

Осов

Канален

TTT-N
Ф450 – Ф1000

59 000 m3/h

II 2G Ex d IIB T4

400 V

TTT-N 
Ф450 – Ф1000

59 000 m3/h

II 2G Ex d IIB+H2 T4 (with Ex d IIC T4 motor)

400 V

TTT-N 
Ф450 – Ф1000

59 000 m3/h

II 2G Ex e II T3

400 V

TTT-N 
Ф450 – Ф1000

59 000 m3/h

II 3D Ex tc IIIB T125ºC

400 V

Осов

Аксиален в бокс

CGT
Ф400 – Ф1250

109 000 m3/h

II 2G Ex d IIB T4

400 V

CGT
Ф400 – Ф1250

109 000 m3/h

II 2G Ex d IIB+H2 T4 (with Ex d IIC T4 motor)

400 V

CGT
Ф400 – Ф1250

109 000 m3/h

II 2G Ex e II T3

400 V

CGT
Ф400 – Ф1250

109 000 m3/h

II 3D Ex tc IIIC T125ºC (with IP65 motor)

400 V

CGT
Ф400 – Ф1250

109 000 m3/h

II 3D Ex tc IIIB T125ºC

400 V

Покривен

Покривен осов

HCTT
Ф315 – Ф1000

38 000 m3/h

II 2G Ex d IIB T4

400 V

HCTT 
Ф315 – Ф1000

38 000 m3/h

II 2G Ex d IIB+H2 T4 (with motor Ex d IIC T4)

400 V

HCTT 
Ф315 – Ф1000

38 000 m3/h

II 2G Ex e II T3

400 V

HCTT 
Ф315 – Ф1000

38 000 m3/h

II 3D Ex tc IIIB T125ºC

400 V

HCTT 
Ф315 – Ф1000

38 000 m3/h

II 3D Ex tc IIIC T125ºC (with IP65 motor)

400 V

Покривен

Покривен канален

TH
Ф250 – Ф315

1 100 m3/h

IIG Exe IIC T3 Gb

400 V

Канален

Центробежен

ILT
4/225 – 4/315

4 000 m3/h

II 2G Exe II T3 Gb

400 V

Канален

Осов

TD
Ф200 – Ф315

1 320 m3/h

II 2G Exe IIC T3 Gb

220 V

Канален

Центробежен в бокс

CVTT

42 000 m3/h

II 2G Ex d IIB T4

400 V

CVTT

42 000 m3/h

II 2G Ex d IIB+H2 T4 (with Ex d IIC T4 motor)

400 V

CVTT 42 000 m3/h  II 2G Ex e II T3  400V

Центробежен

Едностранно засмукване

CBT

2 500 m3/h

Except CBT-40 and CST-60 models
II 2G Ex d IIB T4
II 2G Ex d IIB+H2 T4 (with Ex d IIC T4 motor)
– ATEX Increased safety-Gas:
Only CBT-100 and CBT-130 models
II 2G Ex e II T3
-ATEX Dust
Suspended flammable particles and nonconductive dust:
II 3D Ex tc IIIB T125ºC
Conductive dust:
II 3D Ex tc IIIC T125ºC (with IP65 motor)

400 V

Центробежен

Едностранно засмукване

CMT
до 4-500/205

15 000 m3/h

ATEX Flameproof – Gas
II 2G Exd IIB T4
II 2G Exd IIB+H2 T4 (with Ex d IIC T4 motor)
– ATEX Increased safety – Gas
II 2G Ex e II T3
– ATEX – Dust
Suspended flammable particles and non-conductive dust:
II 3D Ex tc IIIB T125ºC
Conductive dust:
II 3D Ex tc IIIC T125ºC (with IP65 motor)

400 V

Центробежен

Едностранно засмукване

CMPT
от 140 до 355

8 000 m3/h

· ATEX Flameproof – Gas
II 2G Exd IIB T4
II 2G Exd IIB+H2 T4 (with motor Exd IIC T4)

· ATEX Increased safety – Gas
II 2G Exe II T3

400 V

Центробежен

Едностранно засмукване

CBTR
от 2/351
до 2/562

5 000 m3/h

-ATEX Flameproof – Gas
II 2G Exd IIC T5
II 2G Exd IIB T4
-ATEX Increased safety – Gas
II 2G Exe II T3
-ATEX Non-sparking motor -Gas
II 2G Ex II
-ATEX – Dust
II 3D Ex tD 125ºC or 135ºC

400 V

Центробежен

Едностранно засмукване

CRT
от 2/281
до 4/1002

41 600 m3/h

ATEX Flameproof – Gas
II 2G Exd IIC T4
II 2G Exd IIB T5
-ATEX Increased safety – Gas
II 2G Exe II T3
-ATEX Non-sparking motor -Gas
II 2G Ex II
-ATEX – Dust
II 3D Ex tD 125ºC or 135ºC

400 V

Покривен

Центробежен

TCDH
от 010-4
до 250-6

25 200 m3/h

II 2G Ex d IIB T4

400 V

 

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75