Новините на Тангра

апр 18

Газови лъчисти отоплителни системи Impresind Tub-One

  • април 18, 2021

Газовите лъчисти отоплители TUB•ONE® предават топлина чрез излъчване, директно загрявайки хора и предмети, което води до незабавен топлинен комфорт без движение на въздуха. Нагряването се осъществява чрез разпространение на електромагнитна инфрачервена вълна, пренасяща топлинната енергия по права линия, като по този начин генерира предаване на топлината.

TUB•ONE® е автономна и независима система, която е по-ефективна и по-евтина от традиционните топловъздушни отоплителни системи.

TUB•ONE® се инсталира директно в зоната на употреба; не изисква изграждането на котелно помещение, инсталиране на котел и съответната хидравлична система.

TUB•ONE® се състои от външна горивна секция и различни лъчисти елементи, които, свързани чрез патентованата свързваща система, генерират инсталация, която разпределя лъчистата топлина в околната среда.

TUB•ONE® е изцяло разработена и произведена от IMPRESIND. Предлагат се широка гама от модели (от 35 до 300 KW), позволяващи изграждането на лъчисти отоплителни инсталации с различна дължина и с различна геометрия.

Газовите лъчисти системи TUB•ONE® се монтират на тавана, в близост до зоната, която ще отопляват, и се свързват към газовата и електрическата мрежа. За да намали консумацията, TUB•ONE® частично възстановява страничните топлинни загуби от горенето (горещи пари), като ги използва отново за лъчистата енергия.

 

Всеки TUB•ONE® е независим и може да се управлява от един контролен панел или от централна BUS система за управление.

 За да свалите брошурата на TUB-ONE, моля натиснете „тук“

 

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75