Новините на Тангра

апр 15

Интервю на инж. Армянов за сп. Градът – Офис сгради

  • април 15, 2018

През месец април излезе брой 2 на списание „Градът“. Темата на броя беше „Офис сгради“.
Представяме ви интервюто на инж. Юлий Армянов с екипа на списанието.

       инж. Армянов, Вие се занимавате с рекуперативна вентилация от много години. Как се развива този сегмент от вентилационните и климатични системи?

Да, скоро се сетих, че започнах работа като ОВК проектант преди точно 40 години, а близо 35 години се занимавам с рекуперативните вентилационни системи. В началото те бяха екзотика. Малко страни и организации се впускаха в изследване на тези решения. С времето станаха популярни, а днес за задължителни за много европейски държави. Има множество позитивни страни на инсталирането на рекуперативна вентилация за обитателите на една сграда. Чист, пресен и филтриран въздух се подава към помещенията, а отпадния се изхвърля, като използва неговата енергия, за да затопли пресния. Това води до повишаване качеството на живот, намаляване рисковете от заболявания и алергии и не на последно място… до намаляване на разходите за отопление на пресен въздух, както и намаляване на въглеродния отпечатък на сградите.

Рекуперативната вентилация стана задължителна за страните от ЕС и Швейцария. Това доведе до увеличение продажбите на този тип системи и отпадане на старите въздухоподаващи системи, без възстановяване на енергия. В наши дни, всеки ОВК проект трябва да има заложена такава система. Смятам, че тенденцията за увеличение на продажбите на рекуперативни вентилационни системи ще се запази, а към това ще се допълни с изисквания от страна на инвеститорите за по-високо интелигентни управления.

       Фирма „ТАНГРА” е първият производител в България на високоефективни системи за енергоспестяване във вентилационните и климатични инсталации. Какви са новостите в продуктите и инженерните решения?

В началото на 80-те години, когато започнах да се занимавам с темата енергоспестяване във вентилационните системи, това беше нещо почти непознато за България, защото цената на електрическата енергия бе 3ст. за kWh. През 1992г. произведохме първият си рекуператор. Тогава се радвахме на ефективност от 45-50%. Постепенно с екипа ни работихме към повишаване на ефективноста от рекуперативна вентилация и днес пластинчатите ни топлообменници постигат до 85% енерговъзстановяване (EN308). За тази си дейност бяхме последователно наградени от Германо-Българската индустриално-търговска камара и от президента Росен Плевнелиев.  Днес, нашите изделия успешно се продават в повече от 15 Европейски държави.

Хибридните климатични камери с двустепенна рекуперация (вградена термопомпа) започват да стават все по-популярни, както в Европа, така и в България. Тяхната ефективност достига 92%.  Тези резултати бяха установени след продължителни тестове от наши инженери и специалисти от TUV Rheinland. Едва тогава си разрешихме тези съоръжения на пазара и да гарантираме това, което им предлагаме.

От края на 2017г. освен VRF системи използващи електричество за задвижване на компресорите, предлагаме и VRF системи на природен газ. Те са сравнително нови за България, но ние представляваме Японски концерн за двигатели основан през 1912г., занимаващ се с енергийни системи за отопление и охлаждане от 1987г. Техният опит е много ценен за нас. Популряризирането на тези системи е тясно свързано с цените на първичните енергоносители – природна газ и електрическа енергия.

Като представител на Johnson Controls HITACHI за България ние промотираме най –новата гама продукти на концерна – VRF системите Set Free Ʃ и BMS платформата Verasys. Външните VRF тела са най-високо ефективните системи на пазара в Европа, благодарение специфичната форма на изпарителната секция и едни от малкото покриващи изискванията на директивата Ecodesign 2020. Системата за сградна автоматизация Verasys е разработена с цел интуитивно изграждане на BMS от инсталатори, без да е необходимо закупуване на скъпоплатените общоизвестни платформи.  

       Какви са най-правилните – оптимални решения за енергийна ефективност в Офис сградите?

Има няколко фактора обуславящи комфорта в една сграда. Това са температура, влажност, пресен въздух, шум, и т.н.

Всеки инвеститор, архитект и колега проектант задават параметрите на сградата, която започват заедно да изграждат. Колкото по-добра синергия има между тях, толкова по-добра сграда ще се построи.

Ние предлагаме и нещо повече – финансово-технологичен анализ на различните системи за вентилация, отопление и климатизация. Подпомагаме при избора на оптимален вариант, за да се получи желаният баланс – капитално вложение спямо последващи експлоатационни разходи. Това ни дава спокойствие и увереност, че след като бъде изградена една офис сграда, инсталациите ще доставят комфортен микроклимат и инвеститори, и обитатели ще са доволни от постигнатият резултат на разумна цена.

През годините бяха популярни различни системи и решения. Преди години изграждаме по-често водни системи за отопление и охлаждане, а вентилацията се базираше на централни въздухоподавщи климатични камери.
След това системите с директно изпарение –
VRF, започнаха да заменят чилърите и термопомпите, а климатичните камери постепенно отстъпват място на компактни, зонални, рекуперативни системи. Това дава възможност за лесно последващо отдаване под наем на различните части от сградата, като комфорта се запазва.

 

       До 31.12.2020г., всяка публична сграда в ЕС задължително трябва да има изградена система за пресен въздух с възстановяване на енергията? Как се случва това у нас и в Европа?

Да, права сте. Всяка публична сграда, която има РЗП над 250 кв. м., съгласно Директива 27/2012/ЕС трябва да има изградена система за подаване на пресен и изхвърляне на отработен въздух, като тази система трябва да оползотворява отпадната топлина.

Това е свързано и с програмата на „Европа 2020” за намаляване на въглеродните емисии. Специалистите в Европа добре са осъзнали ползите и предимствана на такива системи. Тъй като битовия сграден фонд се регулира по-трудно, а офис сградите в ЕС задължително имат такива системи, започна  работа по публичните и обществени сгради. Това включва училища, детски градини, университети, болници, общински и държавни сгради. Идеята за внедряване на такива системи е предоставяне на по-добър микроклимат за обитателите, а едновременнно с това и намаляване на разходите за отопление. Ние участваме в такива проекти с наши външни партньори, тъй като в други страни в Европа работят над тази тема от много години. През 2008 и 2009г. изнасяхме системи за рекуперативна вентилация за училища в Португалия. От миналата година имаме такива проекти за различни училища в Чехия. Там, това се финансира от държавата и Европейски програми. Когато има приток на свеж, филтриран въздух в училищата и детските градини на нашите деца, те дишат по-добре, живеят в среда с по-малко алергени и причинители на астма. Рекуперативната вентилация е изключително важна и по наше мнение едно прекрасно капитално вложение, което се изплаща за 2-3 години, а предоставя изключително много позитиви за обитаващите вентилираните помещения.

       Какви са съвременнните проектни решения, които трябва да бъдат приложени у нас? Какви са Вашите впечатления от строителният сегмент в България и ЕС?

В Европа се работи изключително много по повишаване ефективността на продуктите, създаване на интегрирани продукти с интелигентни управления и разбира се, не на последно място, държавните институции и Съвета на Европа работят изключително много по нормативна база, директиви и стандарти. Ние следваме тези тенденции, защото в тях има здрав смисъл.

Високоефективните ни рекуператори отдавна надминаха изискванията за ефективност по регламент 1253 и 1254 валидни за 2018г. В момента нашите съоръжения са с ефективност от 76% до 85% и това ни даде увереност да започнем сертификация по Eurovent. Ние ще бъдем 11-тата фирма в света с такъв сертификат, което доказва ефективност и качество.

Климатичните камери TANGRA AHU също са в процес на сертифициране от Eurovent, тъй като това е продукт, който добре изнасяме в Швейцария, Полша, Чехия и страните от Балканският полуостров.

В България, напоследък се изграждат нови и се ремонтират стари болници. Също така се създават чисти производства и производства от хранително-вкусовият сектор, където се работи с бактерии (хляб, мляко, месо и др.). В тези обекти е задължително използването на климатични камери хигиенно изпълнение. Има два общоприети стандарта VDI6022 и DIN1946. Те поставят изисквания към производителите, за да гарантират чистота и хигиенни норми в помещенията. С гордост мога да кажа, че фирма ТАНГРА е единственият производител в страната, сертифицирал хигиенни климатични камери по стандартите, съвместно с TUV Rheinland Германия. Имаме редица изпълнени проекта, между които болници и чисти производства.

За съжалени, в България често строителният сектор пренебрегва изискванията и финансово-технологичният анализ, защото най-нискката цена е водещ фактор и това води до компромиси с качеството. Ако една система е малко по-скъпа, но има по-висока ефективност и отговаря на най-високите норми за Европа, то тя в бъдеще със сигурност ще се изплати като инвестиция.

       Можете ли да ни посочите референтни офисни сгради, изпъленин с ваши ОВК системи?

Разбира се. Мисля, че всеки се гордее с изпълнението от него и неговият екип проекти, особено ако и след това инвеститора е доволен. Имаме множество проекти, които сме изпълнили от 1989г. насам, но…тези които са изпитали възможностите ни и са поставяли предизвикателства са може би най-интерестни. Пример за такива сгради са:

       Капитал Форт – първият небостъргач в София. За да сме сигурнти, че можем да изпълним проекта дори ходихме на визита при наши колеги по време на строежа на Burj Khalifa в Дубай. Те ни показаха целия  процес на изпълнение, от залите за планиране и инструктаж, до монтаж на 600м. над земята. Последните метри ни качиха с външен асансьор.

       Административната сграда на Уникредит Булбанк, която е разделена в две крила. В първото изградихме водна охладително-отоплителна система, както бе заложено от проектанта, а във второто крило – система на директно изпарение VRF. И в двете сгради имат изградени високоефективна вентилация с енерговъзстановяване.

       Проектирането на мултифункционалната сграда “Arco Towers”, също бе предизвикателство. Нашите проекти се съгласуваха в 3 D с всяка специалност и отиваха за одобрение във Великобритания в ARUP. Днес звучи лесно и почти всеки го е правил, но…това беше преди повече от 10 години, когато REVIT и BIM бяха почти непознати.

       Многофункционалната сграда на Геотрейдинг, която в момента приключваме и има множество системи с интегрирано сградно управление (BMS) и целта на инвеститора е да се постигне най-висока степен на енергийна ефективност. Сградата се изпълнява по BREAM, а системите включват VRF, геотермални водоохлаждащи агрегати, рекуперативна вентилация, локална екстракция и много други. Всичките системи се управляват по качество на въздуха и са с вградени интелигентни управления. Освен изпълнител, ние сме и проектант на ОВК системите в обекта.

 

В заключение искам да подчертая, че системите за отопление, вентилация и климатизация обслужват хората обитаващи офис сградите. Колкото по-добър микроклимат осигурим, толкова по-висока производителност се постига. Енергийната ефективност пряко влияе върху финансовите резултати на собственика. 

 

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75