Новините на Тангра

окт 23

Извършените промени в дружеството – ТАНГРА – АВ ООД

  • октомври 23, 2017

Уважаеми партньори, колеги, дами и господа,

Във връзка с извършените промени в дружеството, постъпили запитвания и за да се избегнат всякакви недоразумения, бих искал да ви информирам за следното:

       Единственият ни адрес за кореспонденция и фактуриране е:
„ТАНГРА-АВ“ ООД
BG121114339
гр. София 1331, бул. Европа 174
МОЛ: Юлий Армянов

       Упълномощените за закупуване и снабдяване специалисти в дружеството са:         Николай Методиев, Ивайло Геков, Пламен Бенев и Виктория Армянова.

       Считано от 12.01.2017 г. лицата Николай Недялков, Николай Стоянчев и Боян Джунов не са служители на дружеството и нямат правомощия и трудови взаимоотношения с „ТАНГРА-АВ“ ООД.

       Считано от 01.09.2017 г.  господин Владимир Стоянчев и госпожа Недялка Стоянчева не са съдружници в „ТАНГРА-АВ“ ООД и не са свързани по никакъв начин с дружеството.

Оставам на разположение за всички допълнителни въпроси и информация.

С уважение,
инж. Юлий Армянов
/Управител „ТАНГРА – АВ“ ООД/

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75