Новините на Тангра

юли 14

Тръжна процедура за Софтуер за развитие и укрепване на управленския капацитет във фирма „Тангра-АВ” ООД

  • юли 14, 2017

Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет:  

Доставка и въвеждане в екплоатация на софтуер за развитие и укрепване на управленския капацитет
във фирма „Тангра-АВ” ООД, както следва:

 – Специализирано софтуерно приложение за Eurovent сертификация на рекуператори – 1 брой;

– Специализирано софтуерно приложение за Eurovent сертификация на климатични камери – 1 брой;

< Линк за сваляне на тръжната документация: тук >

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75