Новините на Тангра

ное 3

Видео на джет вентилаторите за гаражи S&P Jet fans

  • ноември 3, 2016

 

Ново видео за джет вентилатори за гаражи, тунели и подземни паркинги S&P Jet fans

 

Серията S&P Jet вентилатори са противодимни вентилатори за извеждане на дим и изгорели газове от паркинги, подземни гаражи и тунели.

Принудителната вентилация в подземните гаражи и тунели е задължителна, така отделяните от автомобилите вредни газове се изхвърлят навън.

Това е част от задължителните мерки за добра пожарна безопасност, както и за възпрепятстване образуването на взривоопасни и лесно възпламеними газове. Тези вентилатори дават възможност и да се запазят чисти от димни газове и топлина евакуационните изходи от подземните гаражи и тунели.

 

Soler & Palau Ventilation Group са един от най-големите специализирани производители на вентилатори за бита и индустрията и имат повече от 65 години опит. От 2008 година произвеждат вентилатори за гаражи, подземни паркинги, тунели и метро-тунели – S&P Jet fans.

Опитът и множеството изградени вентилационни системи от този тип, дава възможност на екипа на фирмата да предложи решение за всеки тунел, гараж или подземен паркинг.

 

Вентилаторите от серията THJT (Jet вентилатори) са с:

Реверсивни двигатели
Вградени шумозаглушители
Висок клас на защита (IP 55). При поръчка може да се достави IP65.
Клас на изолация H при F400 и F300. Клас на изолация F при F200

 

Видео

 

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75