Блогът на ТАНГРА

май 4

Нови възможности за финансиране по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“

  • май 4, 2012
Нови възможности за финансиране по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“

На 14 май 2012 стартира нова европейска програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“. Програмата е насочена към внедряването на устойчиви енергийни решения в малки и средни предприятия. Те могат да кандидатстват по проекти свързани с енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

Програмата е с общ бюджет 293 374 500 лв. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за отделен обект е 2 млн. лв, а размерът и зависи от вида на проекта, като максималния интензитет на помощта е 50% от допустимите разходи.

Ако сте малко или средно предприятие, трябва първо да решите за какъв тип проект желаете да кандидатствате: Технологичен проект или проект с обследване на енергийната ефективност.

При технически проект първо трябва да изберете желаното от вас оборудване от Списъка на материали и оборудване, допустими за финансиране и провеждане на избор на изпълнители под условие (събиране на най-малко три оферти).

За проект с обследване за енергийна ефективност трябва първо да сключите договор с лице, вписано в публичните регистри по Закона за енергийна ефективност, което да извърши опростен енергиен одит. Въз основа на резултатите от обследването за енергийна ефективност, кандидатът формулира проекта, след което подготвя и подава формуляр за кандидатстване до Асистента по проекта (Стъпка 1).

Всичката необходима информация за програмата можете да намерите на сайта им: http://beeciff.org
Пожелаваме успех на всички, които ще участват!
Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75