Блогът на ТАНГРА

юни 10

Първата сертифицирана пасивна детска градина оборудвана с високоефективни вентилационни системи TANGRA

  • юни 10, 2014
Първата сертифицирана пасивна детска градина оборудвана с високоефективни вентилационни системи TANGRA

През 2013 г. в град Габрово бе изградена първата детска градина с наистина „почти нулево потребление на енергия”.
Европейската Директива 2010/31/ЕС за енергийните характеристики на сградите, както и Законът за енергийната ефективност, изискват от общините в България да намалят потреблението на енергия и изхвърлянето на въглеродни емисии, като едновременно с това се увеличи делът на използваната енергия от възобновяеми източници. Съществуващият сграден фонд в България се нуждае от сериозно енергийно обновяване, а новите сгради е препоръчително да бъдат с почти нулево потребление на енергия. В град Габрово това не са само думи и намерения, а вече реалност. Общината е една от водещите в България по прилагане на практиките за енергийна ефективност. Седем училища, десет детски градини и една детска ясла са част от проектите на общината през последните пет години, в които са въведени мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Детска градина „Слънце”

Clipboard02

Строителството на новата сграда на детска градина „Слънце” бе извършено по стандарта „Пасивна къща”. Сградата беше завършена за 7 месеца. Проектът за сградата е на архитектурно студио СолЕр Интернешънъл ООД със съдействието на ЕкоЕнергия и ЕнЕфект, като в процеса на изпълнението членове на екипа бяха официално сертифицирани от Института ”Passive House”, Германия.
Сградата премина задължителните тестове за въздухонепроницаемост и детската градина „Слънце” стана първата българска „пасивна” публична сграда, при това с официално международно признание и сертификат от Института ”Passive House”, Германия.
Освен енергийни спестявания, концепцията „къща с почти нулеви енергийни разходи” има по-важно предназначение – за децата да бъде осигурен максимален комфорт. В детска градина „Слънце”, освен топлинен комфорт, на децата ще бъде осигурено и необходимото количество пресен филтриран въздух чрез вентилационна система с вграден високоефективен рекуператор – TANGRA EVB HiE. Контролираната вентилация ще осигури два до три пъти по-ниски нива на въглероден диоксид, отколкото при естественото проветряване. Същевременно вентилацията ще бъде постоянна, но няма да има топлинни загуби, както ако се отварят прозорците. Практиката е показала, че точно тези предимства водят до ниска заболеваемост и по-малко алергии при децата. Затова тези системи са задължителни за училища и детски градини в Западна и Северна Европа.

Технически характеристики

Сградата е проектирана още от самото начало да бъде с висока енергийна ефективност и ниско потребление на енергия. Разположението на помещенията е избрано така, че да има минимални топлозагуби. В помещенията има подово лъчисто отопление, работещо при температурен режим 37⁰С – 32⁰С. Високоефективната енергоспестяваща вентилация с ефективност между 75% и 85% доставя и филтрира пресния въздух, като междувременно изхвърля замърсения. Тази система възстановява енергията от изхвърления въздух и затопля пресния, като за дозатопляне на въздуха се използва минимално количество енергия. Системата TANGRA EVB HiE е произведена от българската фирма „ТАНГРА” и отговаря на изискванията на института ”Passive House”, Германия. Основният топлоизточник на сградата е термопомпен агрегат „въздух-вода”. Като допълваща и резервна мощност при много ниски зимни температури се включва абонатната станция на централното отопление. Поставен е комбиниран бойлер за подгряване на вода от слънчева инсталация със селективни колектори. Всички външни и вътрешни стени са от решетъчни тухли (25 см) и топлоизолация от външната страна (20 см EPS с графитни частици). Покривът е скатен, с бетонна конструкция, топлоизолиран с 30 см стъклена вата. Подът е с топлоизолация 18 см XPS под подовата стоманобетонна плоча и с 2 см над подовата плоча за екраниране на подовото отопление. Прозорците са с ПВЦ дограма и троен стъклопакет с високи топлоизолационни параметри, отговарящи на критериите на стандарта „Пасивна къща”.

Поглед в бъдещето: енергийни обновявания „стъпка по стъпка”

Най-радостното е, че проектът няма да остане единствен за България. В начален стадий на подготовка са проекти за сградите на основните училища „Св. св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“. Образователните институции са включени като пилотни в проекта на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект „Енергийни обновявания – стъпка по стъпка” (EuroPHit), по който работата стартира наскоро. Центърът ще консултира Община Габрово и ще подготви инвестиционни проекти по способа „стъпка по стъпка”. Този способ предвижда създаване на „пътна карта” за обновяване на всяка от сградите с оптимални мерки за енергийна ефективност без компромиси в качеството. Мерките ще се изпълняват поетапно, на стъпки, като спестяванията от всяка от тях ще финансират следващата. Този подход, разбира се, предполага комплексно техническо и финансово планиране и внимателно проектиране и изпълнение, но е в състояние да преодолее основната бариера при обновяванията – липсата на достатъчен начален капитал. Обектите, от своя страна, вече са включени в проекта „Техническа помощ за подготовка на община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020”.

14_09_06_Press info

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75