Блогът на ТАНГРА

фев 10

Повишени изисквания за енергийна ефективност в системите за вентилация и климатизация в сила от 01.01.2016 г.

 • февруари 10, 2016
Повишени изисквания за енергийна ефективност в системите за вентилация и климатизация в сила от 01.01.2016 г.

eng-july-armianov

интервю с инж. Юлий Армянов,
управител на фирма „ТАНГРА – АВ” ООД

Инж. Армянов, бихте ли ни разказали за промените в енергоспестяващите вентилационни системи?

Ефективното използване на енергия за поддържане на микроклимата в сградите е все по-ясно осъзната задача пред проектанти и строители. Променената нормативна база, новите изолационни материали и технологии, както и новите типове дограма и уплътнения за врати и прозорци, позволиха чувствително да се намалят енергийните разходи за отопление и охлаждане.

Постепенно превърнахме сградите в термоси.

house-thermos house-thermos2Когато кафето в термоса е топло и ароматно и след десет часа, всички са доволни, но обитаването на едно плътно затворено помещение е вредно и опасно. За да живее човек, трябва да диша, т.е необходим е пресен въздух.

Едва ли някой си представя проветряването на една съвременна сграда чрез отваряне на прозорците. Това е неефективно, скъпо, нехигиенично, а често и недопустимо. Очевидно пресния въздух трябва да се достави с механична вентилация. Количеството необходим пресен въздух за един човек или 1м² от сградата се регламентира от норми, приблизително еднакви за всички европейски държави и САЩ. Редица изследвания потвърждават огромното му влияние за здравето и работоспособността на обитателите на сгради.

Вид сграда
Пресен въздух на човек
 (м3/час/човек)
Пресен въздух 
 на 1кв.м. площ
 (м3/час/м2)
Самостоятелен офис
14.4 ÷ 36
2.9 ÷ 7.2
Отворен офис
11 ÷ 26
2.5 ÷ 6.1
Конферентна зала
7.2 ÷ 18.0
8.6 ÷ 21.6
Аудиториум
21.6 ÷ 54.0
23 ÷ 57.6
Ресторант
10.1 ÷ 25.2
10.8 ÷ 32.4
Учебна стая
7.2 ÷ 18.0
8.6 ÷ 21.6
Детска градина
8.7 ÷ 21.6
9.4 ÷ 28.8
Търговски център
3.2 ÷ 7.6
5.7 ÷ 15
eu-flag

БДС / EN 15251

gb-flag

Building Bulletin 101

us-flag

ANSI/ASHRAE 62.1-2010

За да бъде подаден в помещенията въздухът трябва да се филтрира, затопли през зимата и често да се охлади през лятото. Оказва се, че в една съвременна, добре изолирана и уплатнена сграда, енергията за подготовка на пресен въздух може да превиши енергията необходима за отопление.

graph

 • Развитие на енергоспестяващи конструкции в Германия

 • Енергия за затопляне на подавания пресен въздух, без рекуперация.

По тази причина възникнаха и непрекъснато се усъвършенстват системите за възстановяване на енергия от изхвърлян въздух и газове (рекуперация или регенерация).

Лесно ли се наложиха тези системи с рекуперация на енергия?! Има ли регламентирано законодателство в тази насока?!

Бяха необходими много усилия да убеждаваме и доказваме, че тези системи са икономически изгодни и имат екологичен ефект. Днес дискусията окончателно е приключила. Енерговъзстановяването в системите за вентилация и климатизация от пожелателно се превръща в задължително – БДС EN 13053-6.5.1:
Всички инсталации, които имат подаване на пресен и изхвърляне на отработен въздух, трябва да имат енерговъзстановяващи системи.

Нещо повече! Има изразена тенденция към технологични решения позволяващи рекуперация с ефективност над 80 % (т.е възстановяване на над 80% от енергията на изхвърления въздух).
В същата посока се променя и нормативната база. Регламент (ЕС) № 1253/2014 г. на европейската комисия изисква:

 • Минимален КПД (ефективност на рекуперация) от 01.01.2016 г. да бъде 67%,
  а от 01.01.2018 г. – 73%.

Друг важен фактор, влияещ на ефективността на вентилационни и климатични системи е консумираната електрическа енергия от вентилаторите. Предвид продължителната им работа, включително в периодите, когато няма нужда от затопляне или охлаждане на въздуха, вентилаторите се явяват един сериозен консуматор на енергия. Тук усилията са насочени в две направления:

 • Първо – създават се вентилатори, които транспортират въздуха с по-ниска консумация на електрическа енергия.
 • Второ – вентилаторите трябва да позволяват промяна на оборотите на въртене (т.е дебита на транспортирания въздух, да може да се регулира според обитателите или други параметри).

По правило, инсталациите се проектират и изпълняват за максимално натоварване, породено от брой хора, влага, замърсяване на въздуха и т.н. В реалната експлоатация тези екстремни режими са много рядки. В общия случай, необходимия въздух за вентилиране е значително по малко от максималния.

DIagrama_Statia_13.01.2016

1. Оразмерителен дебит

2. Дебит, покриващ моментните нужди

Защрихованота част отговаря на спестената енергия за подготовка (затопляне или охлаждане) и транспортиране на въздуха.

Друга основна идея за повишаване енертийната ефективност на проветрителните системи е свободното охлаждане (free cooling). Има продължителни периоди от време, в които температурата на външния въздух позволява той да се ползва като хладилен агент. За територията на гр. София, това са повече от 2000ч./годишно. Така се редуцира функцията на хладилната машина и води до спестяване на енергия. За да реализира тази идея рекуперативните проветрителни блокове се монтира къса връзка (By – pass), която при зададени условия, позволява на пресния въздух да заобиколи рекуператора.

Добре, но всяка такава сложна система за проветряване е скъпа?! Какъв е срокът на откупуване на капиталовложението?!

След казаното до тук е много важно да се подчертае, че енергоспестяващата вентилация има много здрав, икономически смисъл!

Първоначално инвеститорът влага средства за изграждане на инсталация. Предполага се, че системата ще функционира поне 10 години, с подходящ сервиз. През целия този период следват разходи за топлина, хладилна и електрическа енергия. Нашият опит показва, че правилната инвестиция се възвръща бързо. Срокът за откупуване на капиталното вложение може да варира, поради различни фактори. Преди всичко от продължителността на работа на една инсталация, след това от цената на първичния енергоизточник, от климатичните условия, от цената на оборудването и разходите за поддръжка.

Ето пример за три стандартни инсталации. Първата е без рекуперация на енергия, втората е с енергоспестяване от 50%, а последната е високоефективна система с рекуперация от 80%. Това е валидно за района на гр. София, при 10 часова работа на системата в денонощие. Ако системата работи по-продължително време, предимствата на високоефективното енергоспестяване се увеличават. В случай, че системата работи само няколко часа в седмицата, високото капиталното вложение може да не бъде възстановено в първите 10 години.

energien-odit

 

Има и още едно интересно предимство на ефективната енергоспестяваща вентилация. Средствата вложени с тези системи, редуцират необходимата мощност на енергийния център (топлинен и хладилен) и съответно инвестицията за тях.
В този смисъл ефективните проветрителни системи могат да струват „0” лева.

Чудесно, но освен икономически ефект, има ли и други предимства една вентилационна система с енергоспестяване?

Предимството от намаленото енергопотребление, чрез рекуперативна вентилация не е само „печалбата”. Ясно е, че инвеститора взел правилното решение, в годините напред ще спести сериозни разходи за енергия. Ясно е, че доставчика на висококачественото оборудване също печели. Интересно е, че така печели също и държавата, обществото и обитателите на сгради с добър микроклимат.

fabrikiНека за момент си представим, че благодарение на евективно енергоспестяване, пуши един комин по-малко.

Това води до по-малко вредни емисии, търговията с които е интересна. По-важното е, че нашите деца дишат по-чист въздух. Грижим се за околната среда, която утре ще им завещаем. Грижим се за климата, който вече започна да ни наказва за нашето безхаберие в последния век.

В този ред на мисли, разумното енергоспестяване е:

 • Финансово изгодно
 • Здравословно
 • Щадящо околната среда

Очевидно, това са идеите на Европейската комисия: Регламент (ЕС) № 1253/2014 г., постановяващи дефинитивни изисквания.

Държа да подчертая, че описаното до тук почива на повече от 26 години опит на екипът на фирма „ТАНГРА” в създаването на съоръжения за енергоспестяваща вентилация. Произвежданите от нас рекуператори и базирани на тях енерговъзстановяващи блокове и климатични камери покриват изискванията на Регламент (ЕС) № 1253/2014 г. включително валидни от 01.01.2018 г.

Има много възможности за изпълнение на енергоспестяваща вентилационна система.

10

TANGRA EVB HiE BG - cover 1

Спазват ли се тези норми и изисквания в България?! Какво е поведението на инвеститорите на нови сгради и на хората, занимаващи се с обновяване на стари сгради?! Има ли контрол върху ефективността на системите?!

Изключително приятно ми е да отбележа, че все повече инвеститори осъзнават предимствата на енергоефективните съоръжения. Все повече проектанти използват системи с високоефективна рекуперация на енергия. И все по-често сгради кандидатстват за сертифициране по международно признатите стандарти за енергийна ефективност и опазване на околната среда BRЕEAM или LEED. Аналогичен подход се наблюдава и при реконструкциите на стари обекти.
Така, че отговора ми е ДА, до момента тези норми се спазват. Да, все по-често има контрол върху ефективността на системите. Силно се надявам, че новите норми, валидни от 01.01.2016г. ще бъдат коректно прилагани и контролирани.

Инж. Армянов, знаем че освен в България, ТАНГРА продава продуктите си и в Европа. Как се развива експорта при Вас?

Благодарение на отличното качество и разумни цени ние имаме клиенти в повече от 15 страни в Европа. Повече от 20 години се занимаваме и с експорт на нашата продукция. Участвахме няколко пъти на един от най-големите международни панаири в Европа – Mostra Convegno в Италия. Тази година ще вземем участие в два специализирани панаира за енергоспестяващо строителство и нискоенергийни сгради във Великобритания и Германия. Искрено се надявам, че ще успеем да намерим добри партньори там, за да можем да разширим експорта си и да докажем, че произведените продукти в България отговарят на най-високите изисквания за качество и енергийна ефективност.

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75