Климатични камери и енергоспестяваща вентилация

TANGRA EVB HiE

TANGRA EVB HiE
Високоефективни енергоспестяващи вентилационни системи

Високоефективната рекуперативна вентилация предоставят възможност за поддържане на подходящ микроклимат в помещенията, като спомагат за намаляване разходите за енергия.

TANGRA EVB ROT

TANGRA EVB ROT
Високоефективни енергоспестяващи вентилационни системи с ротационен топлообменник

Предоставят високоефективно решение за вентилация на еднофамилни къщи, жилища, индустриални и търговски сгради, автомобилна индустрия и много други.

TANGRA EVB TOP

TANGRA EVB TOP
Високоефективни енергоспестяващи вентилационни системи

Предоставят високоефективно решение за вентилация на еднофамилни къщи, жилища, индустриални и търговски сгради, автомобилна индустрия и много други.

TANGRA EVB AL / AL+

TANGRA EVB AL / AL+
Енергоспестяващи вентилационни системи

Рекуперативните вентилационни системи поддържат подходящ микроклимат в сградите и спомагат за намаляване разходите за отопление.

TANGRA EVB School

TANGRA EVB School
Високоефективни енергоспестяващи вентилационни системи за училища, детски градини, болници и административни сгради

Високоефективни енергоспестяващи вентилационни системи за училища, детски градини, болници и административни сгради

TANGRA AHU Modular ST

TANGRA AHU Modular ST
Модулни климатични камери

Модулни климатични камери за вентилационни и климатични инсталации, сертифицирани от Eurovent Certita Certification.

TANGRA AHU Modular HYG

TANGRA AHU Modular HYG
Хигиенни климатични камери

Хигиенни модулни климатични камери за обработка на въздух в чисти помещения.

TANGRA AHU REC

TANGRA AHU REC
Климатични камери със стандартна ефективност

Модулни климатични централи за обработка на въздух с възможност за избор на различни технологии за вентилация и климатизация.

TANGRA ACU

TANGRA ACU
Compact supply air handling units

The series of compact air handling units are designed for supply of fresh and filtrated air in public, commercial and industrial buildings.

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75