Енерговъзстановяваща вентилация

TANGRA EVB HiE

TANGRA EVB HiE
Високоефективни енергоспестяващи вентилационни системи

Високоефективната рекуперативна вентилация предоставят възможност за поддържане на подходящ микроклимат в помещенията, като спомагат за намаляване разходите за енергия.

TANGRA EVB ROT

TANGRA EVB ROT
Високоефективни енергоспестяващи вентилационни системи с ротационен топлообменник

Предоставят високоефективно решение за вентилация на еднофамилни къщи, жилища, индустриални и търговски сгради, автомобилна индустрия и много други.

TANGRA EVB TOP

TANGRA EVB TOP
Високоефективни енергоспестяващи вентилационни системи

Предоставят високоефективно решение за вентилация на еднофамилни къщи, жилища, индустриални и търговски сгради, автомобилна индустрия и много други.

TANGRA EVB AL / AL+

TANGRA EVB AL / AL+
Енергоспестяващи вентилационни системи

Рекуперативните вентилационни системи поддържат подходящ микроклимат в сградите и спомагат за намаляване разходите за отопление.

TANGRA EVB School

TANGRA EVB School
Високоефективни енергоспестяващи вентилационни системи за училища, детски градини, болници и административни сгради

Високоефективни енергоспестяващи вентилационни системи за училища, детски градини, болници и административни сгради

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75