Продукти / Климатични камери и енергоспестяваща вентилация

TANGRA EVB HiE
Високоефективни енергоспестяващи вентилационни системи


Високоефективната рекуперативна вентилация предоставят възможност за поддържане на подходящ микроклимат в помещенията, като спомагат за намаляване разходите за енергия. Високоефективните енерговъзстановяващи блокове TANGRA подават пресен и филтриран въздух към помещенията, засмукват отработения замърсен въздух и едновременно възстановяват енергия / топлина от изхвърления въздух, като затоплят пресния въздух.

Серията TANGRA EVB HiE е идеалното решение за различни видове приложения, отговаряща на взискателни изисквания и предоставяща висока ефективност и възможности. Гамата обхваща 14 модела с различен дебит от 150м3/ч. до 6400м3/ч. и ефективност между 79% и 88% (EN308; ErP Регламент 1253:2014 / 1254:2014). Моделите се произвеждат във вариант за външен и вътрешен монтаж, както за хоризонтален и вертикален монтаж. Гамата от високоефективни рекуперативни блокове TANGRA EVB HiE се произвеждат с вградени противотокови топлообменни апарати TANGRA REC HiE, сертифицирани от Eurovent. • Обработван дебит въздух: 150м3/ч. до 6400м3/ч.
 • Рекуперация / възстановяване на на енергия от 79% до 88% (EN 308, ErP 2018, Eurovent)
 • Различни възможности за вградени компоненти (AC / EC вентилатори, вграден предварителен ел. нагревател за защита против замръзване, допълнителен термичен бокс за комфортно подаване на въздуха: водно отопление или отопление на директно изпарение и др.)
 • Най-високоефективните вентилатори клас IE5 с EC двигатели.
 • Възможност за модул на директно изпарение (термодинамична камера).
 • Интегрирано умно управление TANGRA Smart.
 • Лесно инсталиране, пускане в експлоатация, почистване и поддръжка.
 • Рекуператорите са изпитани и сертифицирани от Eurovent Certita Certification
 • Възможност за хигиенно изпълнение VDI 6022
 • Произведени, съгласно RLT 01, DIN 1886 и EN13053


Жилищни сгради, индустриални и производствени сгради, магазини и търговски и логистични центрове, автомобилната, самолетостроителна и сервизна индустрия, офис сгради, административни и обществени и сгради, детски градини и училища, болнични заведения и басейни


От тази секция можете да свалите пълната документация, свързана с Високоефективни енергоспестяващи вентилационни системи TANGRA EVB HiE:

Търговска брошура свържете се с нас за достъп
Технически каталог свържете се с нас за достъп
Инструкция за инсталиране и пуск в експлоатация свържете се с нас за достъп
Сертификат Eurovent свържете се с нас за достъп


Изпратете ни съобщение днес, за да получите по-подробна информация за Високоефективни енергоспестяващи вентилационни системи TANGRA EVB HiE. Наш консултант ще се свърже с вас в рамките на 24ч.

  Национален сервизен телефон:
  0887 73 73 75