Продукти / Локална екстракция Nederman

Заваряване и газопламъчно рязане


Изпаренията от заваряване и рязане причиняват здравословни проблеми и влияят негативно на производството. Резултатът е намален капацитет, повтарящи се смущения и в крайна сметка намалена рентабилност. Не само заварчиците са изложени на риск в опасна среда. Липсата на адекватни мерки за безопасност оказва отрицателно въздействие както върху производственото оборудване, така и върху крайните продукти. Автоматизираното заваръчно оборудване като роботите – и операторите – могат да бъдат подложени на остатъчни заваръчни пари и също така трябва да бъдат защитени. Добрата безопасност и здраве са добър бизнес.


• Подобряват работната среда
• Защитават здравето на вашите работници
• Защитават оборудването и процесите
• Намаляват смущенията в производството и повишават рентабилността
Nederman предлага всичко – от единични екстрактори на заваръчни димове до цялостни системи за отвеждане на заваръчни димове. Ние извършваме проучвания за осъществимост и планиране за индустриите за заваряване и производство на метали. Нашият отдел за проектиране е готов винаги да помогне, като изготви предложения и спецификации в нашата CAD-система. Използвайки нашата система за изчисляване, ние можем да представим цялостни алтернативи и решения за оформление, специфични за клиента, включително изчисляване на разходите. Инсталационните работи и пускането в експлоатация също са част от нашите услуги. Нашето следпродажбено обслужване обхваща всичко – от авариен ремонт до планова поддръжка.

Безопасни и ефективни процеси на заваряване и рязане

Контролът на излагането на заваръчни изпарения обикновено може да се постигне с помощта на екстракция и вентилация. Изборът на техника зависи от обстоятелствата. Целта е заваръчните изпарения да се уловят възможно най-близо до източника. Това предпазва не само заварчика, но и други работници. Системите на Nederman са предназначени за екстракция на заваръчен дим от редица работни станции, но се използват и за почистване на работни места и машини. Продуктовата гама включва също преносими екстрактори за отвеждане на заваръчни димове, макари за маркучи за газ и сгъстен въздух и макари за електрически кабели.

Екстракция на заваръчен дим при източника – най-ефективният начин за извличане на изпарения

Откъдето и да е жизнеспособното решение, е доказано, че извличането при източника е най-ефективният метод за улавяне и отстраняване на заваръчни и подобни изпарения. Използвайки този метод, рискът заварчикът или операторът да бъдат изложени на опасни изпарения е сведен до минимум. Заваръчните горелки с интегрирана екстракция позволяват на заварчика да работи върху големи площи, както и вътрешни конструкции. Също така намалява разходите за отопление и охлаждане, като намалява количеството на топъл/охладен въздух, извлечен от помещенията.

Дори роботите за заваряване трябва да бъдат защитени

Заваръчните операции с помощта на автоматизирано заваръчно оборудване изискват внимателно наблюдение. Операторите и обслужващият персонал, наблюдаващ роботизирано оборудване за заваряване, могат да бъдат подложени на остатъчни изпарения и трябва да бъдат защитени по подобен начин като работниците, полагащи ръчен труд. Решенията на Nederman за автоматични заваръчни процеси включват както системи за извличане с горелка, така и системи за извличане с качулки.

От загуба на енергия до пестене на енергия

Оставянето на системата за извличане да работи, когато не се използва, е голяма загуба на енергия. Отнема повече енергия за отопление и охлаждане на вашето съоръжение, когато вашата система за извличане на дим работи, отколкото когато не се използва, тъй като нагретият/охладен въздух се извлича. Nederman предлага няколко решения за пестене на енергия и подобряване на работните условия: С инвертор за вентилатор на Nederman работата на вентилатора постоянно се настройва спрямо броя на изсмукващите точки, които се използват, за да се осигури необходимия въздушен поток. Шумът, който иначе възниква при недостатъчно натоварена система, се намалява. Лесният за програмиране таймер на вентилатора стартира и спира вентилатора в зависимост от работно време, празници и т.н. В комбинация с моторизирани амортисьори Nederman (автоматични вентилатори), които отварят и затварят връзките към всяка точка на извличане, ефективността и експлоатационните разходи се подобряват допълнително. Блоковете за управление на вентилатора Nederman (често използвани в по-малки системи) активират централния вентилатор само по време на заваръчни операции. Вентилаторът може да се активира ръчно или автоматично по време на заваряване.

Дим при плазмено рязане

Димът при плазмено рязане представлява голям товар за филтърната материя, което води до изисквания за голяма площ на филтърния агрегат за единица дебит. При установки за плазмено рязане с големи работни маси единственото енерго-ефективно решение е да се използват секционни маси със засмукване отдолу на съответните секции, където се извършва рязането в дадения момент.

Продукти и решения

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75