Продукти / Въздухоразпределителни устройства

TANGRA RFG
Ролонни подови решетки


Подовите вентилационните решетки TANGRA RFG са специално разработени за равномерно подаване на пресен въздух от вентилационни и климатични инсталации в помещения, в които има необходимост от подаване от пода. Особено подходящи са за подово нагнетяване в басейни и помещения с големи остаклени витрини. Решетките лежат свободно в носеща рамка, което спомага за лесното изваждане и почистване. Подовите решетки са конструирани така, че да носят човешки товар върху тях.


Конструкция

  • Изработени са от анодизирани алуминиеви профили, издържащи човешко натоварване.
  • Стандартно се произвеждат в два цвята: Aluminum и Bronze.

Монтаж

  • Монтират се на пода посредством присъединителна кутия.

Аксесоари

  • Присъединителна кутия от позинкована ламарина с допълнителна защита срещу корозия – прахово-полимерно покритие в цвят по RAL.
  • Шумоизолация от микропореста гума с дебелина от 6мм.
  • Монтажен кит – планки и стъпки за нивелиране спрямо готов под.


От тази секция можете да свалите пълната документация, свързана с Ролонни подови решетки TANGRA RFG:

Технически каталог

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75