Продукти / Въздухоразпределителни устройства

TANGRA SR
Конусни смукатели


Вентилационните дифузори TANGRA SR са предназначени за засмукване на отработен въздух, най-често от санитарни и складови помещения. Те се монтират върху таван или въздуховод и може да се регулира излключително лесно дебита на въздуха, чрез винтовата връзка на централният диск. Дебитът на обработван въздух от една вентилационна решетка може да бъде от 100м3/ч. до 500м3/ч. (27l/s – 139l/s).


Конструкция

  • Изработени са от поцинкована или неръждаема ламарина (огледална или матова).
  • Регулирането на дебита се извършва чрез завъртането на централен диск, който е закрепен към основата посредством централен болт.

Монтаж

  • Монтират се върху окачен таван посредством монтажен ринг и гъвкав въздуховод или директно на въздуховода.
  • Монтажният ринг е комплектна доставка със смукателя.


От тази секция можете да свалите пълната документация, свързана с Конусни смукатели TANGRA SR:

Технически каталог

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75