Продукти / Вентилационни елементи и въздуховоди

TANGRA CK
Кухненски смукатели (чадъри)


Кухненски смукатели са конструирани за използване в професионални кухни за изхвърляне на замърсен въздух от скари, конвектомати, котлони, фритюрници и други съоръжения за приготвяне на храна. Те са предназначени да засмукват горещ въздух с мазни пари отделян при приготвяне на храни, като вградените филтри събират мазнината в кондензна вана.


Модели:

  • TANGRA CK-A – крайстенен тип със засмукване на отработен въздух и подаване на пресен въздух.
  • TANGRA CK-В – крайстенен тип само за засмукване на отработен въздух.
  • TANGRA CK-О – островен тип за висящ монтаж над островни кухни.
  • TANGRA CK-S (Show cooking) – кухненски смукатели за демонстрационно готвене, островен или крайстенен тип.

Аксесоари:
Всички кухненски смукатели се окомплектоват с метални филтърни касети. Те се избират допълнително в зависимост от типа на кухнята и степента на филтрация. В допълнение, кухнунските смукатели могат да се поръчат с вградено осветление.

  • AFC – MM – мрежести филтърни касети (500х500)
  • AFC – ML – лабиринтни филтърни касети (500х500)
  • AFC – MC – комбинирани филтърни касети (1000х500)
  • Ръчна клапа за регулиране дебита на засмукване
  • Вградено LED осветление (IP65)


От тази секция можете да свалите пълната документация, свързана с Кухненски смукатели (чадъри) TANGRA CK:

Технически каталог

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75