Блогът на ТАНГРА

апр 11

Програма „Инициатива за Възобновяема Енергия” бе стартирана във Великобритания

  • април 11, 2014
Програма „Инициатива за Възобновяема Енергия” бе стартирана във Великобритания

Дълго чаканата програма за бита „Инициатива за Възобновяема Енергия” (RHI) бе официално стартирана на 9 април 2014г. от Департамента за Енергия и Климат (DECC) във Великобритания.

Схемата цели да повиши използването на възобновяеми източници на отопление, предлагайки на собствениците на жилища, финансова помощ за инсталирането на системи с по-ниски въглеродни емисии в техните домове. Технологичните системи, които в момента се покриват от програмата са отопление на биомаса (пелети, чипс, торф, др.), водни и земни термопомпи, въздушни термопомпи и соларни системи.

Министърът на енергетиката Грег Баркър каза в интервю за HVP: „Не само ще помогнем на хората да имат по-топли домове и по-ниски сметки за отопление, но ще могат да намалят въглеродните емисии на домовете си и за всичко това ще получат обратно парите си, инсталирайки нови по-високоефективни съоръжения. Също така се отваря и пазара за цялата верига по снабдяване с тези системи – инженери, инсталатори и фирми, което ще увеличи трудовата заетост и приходите в този сектор, което е и част от дългосрочния икономически план на Великобритания”. GregBarker-DECC

Технологични тарифи

Всеки собственик на жилище, ще има възможност да избере само една отоплителна система от финансираните – пелетен котел, соларни системи, термопомпи.

Гарантираните от държавата чрез тази инициатива плащания ще се извършват на тримесечие за следващите 7 години. Схемата е валидна за Англия, Уелс и Шотландия (Северна Ирландия има собствена схема). Инициативата е създадена да намали финансовата разлика между сегашните конвенционални системи и системите използващи възобновяема енергия.

От асоциацията за използване на възобновяема енергия (REA) вече са подготвени за програмата и казаха, че с нейното въвеждане може да се реализира голям успех за сектора през 2014г. Майк Ланди, председател на асоциацията каза още: „Битовата инициатива за възобновяема енергия и заложена като приоритет на правителството в зелената им програма за 2014г. Това значи, че възобновяемите енергийни източници за отопление на дома, няма да бъдат само природосъобразни, но също и финансово атрактивни.

Източник: Hvpmag.co.uk. 2014. Domestic RHI launched – HVP: Heating, Ventilating & Plumbing. Достъпна на този линк.

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75