Блогът на ТАНГРА

фев 5

ТАНГРА изпълни новата офис сграда на най-голямата българска банка

  • февруари 5, 2016
ТАНГРА изпълни новата офис сграда на най-голямата българска банка

В края на 2015 г. екипът на „ТАНГРА -АВ”ООД завърши инсталациите за вентилация, отопление и климатизация в нова административна сграда намираща се в близост до пробива на бул. ”Пенчо Славейков”, гр. София. Това е втори етап на частна инвестиция предназначена за бизнес сграда задоволяваща нуждите на „Уникредит Булбанк”. Двете сгради са с обща разгъната площ от 18 500 кв. м.

Новата сграда е многофункционална и помещаваща в себе си офиси, ресторант, магазин, кухня, фитнес център и подземен паркинг. Работещите в сградата, които използват офисите ежедневно са над хиляда. Елегантната нова фасада, кореспондира с вече изградената сграда през 2009г. (етап I) и създава нов облик на района. Благодарение на добре свършената работа в първия етап, специалистите на „ТАНГРА” бяха поканени да проектират и спечелиха конкурса за изпълнение на ОВиК инсталациите във втората част.

Много са предизвикателствата и изискванията към системите за микроклимат в подобен тип сгради, а големият брой обитатели, използваната от тях компютърна техника и богато остъклените фасади изискват прецизни решения. Още от изготвяне на техническия проект е залегнала идеята за изграждане на максимално енергоефективни инсталации с осигуряване на необходимия комфорт в помещенията. Всички усилия са насочени към използване на системи с възстановяване на енергия. Съществено предимство при избора на системите беше максималната автономност, сигурната експлоатация и постигане на микроклимат отговарящ на нормативните изисквания.P2020075

За първата сграда е избрана водоохлаждащ агрегат Hitachi и допълнително топлоснабдяване от абонатна станция. При втората сграда беше търсено едно още по-съвременно решение. По тази причина специалистите на фирма ТАНГРА избраха тритръбна система с машини на директно изпарение и променливо количество на хладилния агент – Hitachi VRF.

EVB-HiE_Light-3 (2)Едно от изискванията на инвеститора бе, за едновременно отопление в едни помещения и охлаждане в съседни. Това също предупредели използването на VRF система. При тези климатични машини се получава пренос на отпадната топлина между вътрешните тела, като по този начин се намалява използваната енергия от външното тяло с около 10-15% в преходните сезони и в зимния период.

Честотното инверторно управление, на системите за климатизация и отопление, следва термичните нужди на сградата и по този начин допълнително снижава консумацията на електрическа енергия.
Високият коефициент на трансформация на климатичните апарати Hitachi VRF, COP 4,04 и 3,62 ЕЕR показва колко ефективни са тези системи. При стандартни изчислителни условия EN 14511, срещу 1 kW консумирана елекрическа енергия се получават приблизително 4 kW отоплителна енергия в зимният сезон или приблизително 3.5 kW хладилна енергия в летните месеци.Roof-Fifth_2 (2)

Проветряването е друг съществен фактор, допринасящ благоразположението на ползвателите. Не се очаква съвременните сгради да се вентилират с отваряне на прозорци. Това е енергийно неефективно, шумно и нездравословно в замърсените градски условия. От друга страна пресният въздух е жизнено необходим за здравето и работоспособността на хората.

За осигуряване на пресен въздух, системите за вентилация са проектирани и изградени да отговарят на нормативните изисквания за инсталации клас „А”. Монтираните на обекта вентилационни климатични камери за приточно-смукателните инсталации от сериите

TANGRA AHU ROT и EVB HIE. Те са снабдени с високоефективни пластинчати рекуператори или ротационни регенеративни топлообменници с ефективност между 72-85%, което от своя страна има следните предимства:

  • Гарантира висока енергийна ефективност на системите за ОВиК.
  • Намалява капиталното вложение в топлинен и студов център.
  • Намалява въглеродния отпечатък на сградата.

Климатичните камери на фирма „ТАНГРА” са конструирани и софтуерно програмирани, за да осигуряват и работа в режим „Free cooling“. Това значи използване на външния въздух, като студеноносител в интервала от 16° – 24°С. За района на София това са почти 2000 часа годишно. В този период хладилните агрегати получават безплатна „помощ” от околната среда и консумират по-малко енергия за охлаждане на пресния въздух.

Високоефективните енергоспестяващи вентилационни системи са проектирани и подсигуряват ниски експлоатационни ризходи, освен чрез рекуператорната си секция, също така и чрез вентилационните елементи. Климатичните камери и енерговъзстановяващи блокове са снабдени с директно куплирани вентилатори с назад обърнати лопатки и инверторно управление. Това дава възможност да се транспортира въздуха с по-ниска консумация на енергия, сравнено с ремъчните предавки. Едновременно с това се подсигурява и работата на системата, като се премахва възможността за спиране на инсталацията поради скъсан ремък. Не на последно място честотните инвертори TANGRA FI позволяват промяна на оборотите на въртене, т.е. дебита на транспортирания въздух се регулира според обитателите на сградата.

В заключение на всичко, трябва да се подчертае, че благодарение на прецизния архитектурно-строителен проект на „Стройконсулт 999” ООД и добрият синхрон с главния изпълнител. „Комфорт” ООД, реализирахме един сполучлив и енергоефективен обект, който вече е въведен в експлоатация. Наемателя на сградата използва всички офисни етажи, заведението за хранене, фитнес центъра и магазина за хранителни стоки. Изключително студените януарски дни (под -20оС) бяха важен тест за работоспособността на системите в екстремни условия. Проектното решение по част вентилация, климатизация и отопление, както и прецизно избраните високоефективни климатични апарати Hitachi VRF и климатични камери TANGRA AHU гарантират ниски експлоатационни енергийни разходи.

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75