Блогът на ТАНГРА

сеп 4

„ТАНГРА” завърши обезпрашителната инсталация в завода на “ТАЛ Инженеринг”

  • септември 4, 2013
„ТАНГРА” завърши обезпрашителната инсталация в завода на “ТАЛ Инженеринг”

През месец юли 2013 година “ТАНГРА” завърши проект на фирма “ТАЛ Инженеринг’ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. “ТАЛ Инженеринг” ЕООД е специализирана в производство на алуминиева и PVC дограма, алуминиеви конструкции, елементни за фасади, окачени фасади, слънцезащитни системи и др. Компанията е лидер на пазара и предлага продукти и услуги от най-високо качество. ”ТАНГРА-АВ” ООД има дългогодишно сътрудничество с  ”ТАЛ Инженеринг” ЕООД, което започва  с проектирането и изграждането на отоплителна инсталация в първият им производствен цех и се развива до изграждане на енергоефективна климатична инсталация с термопомпа с водно охлаждане в настоящата им административна сграда и производствено хале.

ТАНГРА инсталации в ТАЛ инженеринг

 

 

 

 

 

През 2012 фирма “ТАЛ инженеринг” се обърна отново към фирма „ТАНГРА”, за да спомогне в изпълнението на програмата за развитие на човешките ресурси. Целта на проекта беобезопасяване и намаляване на риска в помещението за нанасяне на прахово-полимерно покритие (цех за боядисване), поддържане на гранични стойности на прах във въздуха и намаляване на риска от експлозия.  

Екип от фирма “ТАНГРА” изготви технически проект, в който заложи и мерки за повишаване на енергийната ефективност на системите. На база задание от инвеститора и замерени нива на запрашеност, е проектирана и изградена общообменна  вентилация, осигуряваща въздухообмен на помещението и подобрен работен микроклимат. Инсталирани са централни въздухоподаващи системи с рекуперация на енергията и ефективност до 57% – TANGRA AHU REC. Въздуховодните системи са изградени с цел да бъдат максимално прибрани и невъзпрепрядстващи производството, а същевременно максимално близо до източника на запрашаване.

TANGRA AHU REC

 

 

 

 

 

Фирма „ТАНГРА” финализира своята работа успешно и екипът на “ТАЛ Инженеринг” ще може да работи в по-добра работна среда. Мерките за подобрение на работната среда и повишаване на енергийната ефективност са част от социалната отговорност на всяка съвременна компания. Ето защо фирма “ТАНГРА” може да бъде ценен партньор на всички производствени предприятия в България и да предлага по-добри решения, както за инвеститорите, така и за всички заинтересовани страни.

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75