Блогът на ТАНГРА

юни 6

Вентилатори за паркинги и тунели – Jet fans

  • юни 6, 2012
Вентилатори за паркинги и тунели – Jet fans
Импулсните Jet вентилаторите са съвременното решение при изграждането на вентилационни и противодимни инсталации на големи закрити паркинги и тунели с голяма дължина или голям трафик. Тенденцията през последните 5 години показва, че тези вентилатори вече изцяло заменят традиционните огнеустойчиви въздуховоди.
За Jet вентилаторите: Jet вентилаторите са импулсни вентилатори, които пренасят големи количества въздух на голямо разстояние.

Предлагат се в две разновидности в зависимост от това от къде се засмуква въздуха. Конфигурират се с двигатели с различен клас на защита, в зависимост предназначението на инсталацията.

Инсталации:
Jet вентилаторите се разполагат на определено разстояние в гаража, като целта им е да насочат въздуха към точката, където той ще бъде изхвърлен извън сградата – през вентилационни шахти, директно през жалузийни решетки и ли от стенни смукателни вентилатори. Засмукването (постъпването) на пресен въздух става през рампите за вход и изход или отново през вентилационни шахти, жалузийни решетки или нагнетателни вентилатори.
Правилният избор и разположението на вентилаторите в паркинга елиминира зоните със застоял въздух и води до оптимизиране работата на вентилационната инсталация.
Най-точни изчисления могат да бъдат направени посредством специализиран софтуер за симулиране на движението на въздушните потоци в помещенията, предлаган от фирмата производител.
Тестове проведени от фирмата производител показват, че система използваща Jet вентилатори е 15-20% по-ефективна от досегашните системи, използващи огнеупорни въздуховоди. Отвеждането на дима от зоната на възникването му е сведена до под 30 мин, увеличава сигурността на хората използващи помещението, както и улеснява работата на пожарните екипи.

Кратко филмче на нашите партньори от Soler&Palau илюстрира нагледно работата на противодимна вентилация на закрит паркинг.Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75