Блогът на ТАНГРА

окт 31

Вентилационни, климатични и технологични инсталации във винарски изби

  • октомври 31, 2014

Vinarna otlejavaneНа база дългогодишния си опит в изграждането на вентилационни, климатични и отоплителни инсталации в различни производства, фирма ТАНГРА споделя опита си в изпълнението на винарски изби в България. Всеки такъв обект има свои изисквания относно поддържането на параметрите на микроклимата през целия производствен процес.

За разработването и изпълнението на проекта е необходимо запознаване със специфичните технологични процеси, желаните изходни продукти, местоположението на избата и възможността за използване на природни ресурси.
Вземането на правилно решение и оценката на технологичните изисквания в процеса на проектиране води до разработване на енергоефективни системи и спомага за правилното поддържане на необходимия микроклимат в различни зони на винопроизводството. Спазването на конкретни температурни изисквания в целия цикъл на обработка и съхранение на суровината спомага за подобряване на качеството на крайния продукт. Не на последно място трябва да се обърне сериозно внимание на вентилационните системи, осигуряващи нормални условия на работа и грижа за здравето на персонала, тъй като процесът на ферментация на гроздето е свързан с отделяне на въглероден диоксид (CO2), който е опасен за човека.

Vinarna_suhranenie

Vinarna instalacii

 

 

 

 

 

 

Обработката на гроздето до получаването на висококачествено вино протича със спазването на следните технологични процеси:

– Охлаждане на суровината
– Ронкане и смачкване
– Ферментация
– Отлежаване в бъчви
– Бутилиране и складиране на готовата продукция.

Технологичната обработка на гроздето започва веднага след доставянето му във винарската изба. Първоначално то се охлажда в среднотемпературна хладилна камера. Целта на този процес е в рамките на 12 часа да се постигне температура на продукта 8-10°С. След това гроздето се обработва в гроздомелачка и се поставя във ферментационни съдове. Ферментацията започва при температура на обработваната маса над 14 градуса. Към съоръженията се подава топлоносител осигуряващ минималната температура за започване на процеса. Тъй като процесът на ферментация е свързан с отделяне на топлина е задължително последващо охлаждане на съда. Температурата му трябва да се контролира в границите 24-28°С.

Решението за поддържане на желаните параметри е използването на технологичен водоохлаждащ агрегат за „ледена вода”, работещ при температури на подавания студоносител в диапазона -10 ÷7°С и котел работещ на ниски отоплителни температури. Водоохлаждащите агрегати могат да бъдат тип „вода-въздух” или „вода-вода” при наличие на достатъчно количество подпочвени води, като втория тип е за предпочитане поради високото КПД независещо от външните температури. Задължително е изграждането на четиритръбна система, което позволява охлаждане на една част от съдовете и отопление на друга. Контролирането на температурата във ферментаторите се осъществява, чрез електронни блокове за управление с възможност за проследяване на температурата на ферментиращия продукт във всеки един момент.

След приключване на ферментацията виното трябва да се избистри. Избистрянето е процес, при който температурата на продукта се задържа между -6 и 0 градуса в продължение на 10 дни. За целта се подава единствено студоносител от технологичния водоохлаждащ агрегата.

Ферментационните помещения имат нужда от принудителна вентилация, отвеждаща отделения при процеса въглероден диоксид (СО2), като няма изисквания за осигуряване на определена температура на подавания въздух. Вентилационната система работи в автоматичен режим, като циклите на работа се определят от газанализатор при следене на ПДК (пределно допустима концентрация) в помещението.

Vinarna otlejavane

Vinarna

 

 

 

 

 

 

 

За гарантиране на високото качество на продукцията температурата на въздуха в помещенията за отлежаване на виното и съхранение на готовата продукция трябва целогодишно да е в диапазона 16-18°С при относителна влажност 60-70%. Осигуряването на тези параметри на въздуха се извършва от централна климатична инсталация с вентилаторни конвектори, разположени в залите.

За проветряване на помещението е подходящо изграждането на вентилационна инсталация, с кратност на въздухообмен съобразен с технологичните зони. С цел удовлетворяване на изискванията и стандартите на европейската общност е необходимо използването на системи с рекуперация на енергия. Този тип съоръжения използват топлината на изхвърляния от помещенията въздух, като по този начин намаляват вложената енергия за подгряване на пресния въздух. Ефективността на тези съоръжения е в рамките на 50-85%. Овлажняването на въздуха в помещението може да се постигне чрез парен овлажнител, монтиран в нагнетателния въздуховод, или от стационарен овлажнител разположен в конкретното помещение.

Камера с директно изпарение AHU DEX

Енергоспестяваща вентилация EVB HiE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При проектирането на такъв тип обекти трябва да се вземат предвид конкретните изисквания на Инвеститора и особеностите на обекта, като целта е да се разработи и изгради система с висока степен на автоматизация, подсигурена и гарантираща безпроблемната работа с минимална човешка намеса. Основна задача е използването на високоефективни системи за вентилация и климатизация, с ниски експлоатационни разходи и кратък срок на откупуване.

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75