Блогът на ТАНГРА

май 17

Вентилационните и климатични системи на фирма „ТАНГРА” покриват изискванията на Европейската комисия за Ecodesign 2018.

  • май 17, 2017
Вентилационните и климатични системи на фирма „ТАНГРА” покриват изискванията на Европейската комисия за Ecodesign 2018.

Европейският парламент и Съвета на Европа ясно дефинираха целите на проекта „Европа 2020” – 20% по-малко въглеродни емисии, 20% дял на възобновяемите енергийни източници и 20% по-висока енергийна ефективност. За постигането на тези резултати, в страните от Европейският съюз бе въведена Директива 2009/125/ЕС. Тя очерта рамките за продуктите с енергийна консумация и изискванията за подобрения (European Ecodesign Directive). Регулаторната рамка поставя минималните изисквания към всички продукти за бита и индустрията, а към директивата бяха представени и регулации за различните видове продукти. По отношение на вентилационните и климатични системи регулаторната рамка бе разделена на две:
–    ЕС 1254/2014 – енергийни характеристики и етикеция на битовите вентилационни системи;
–    ЕС 1253/2014 – енергийно представяне и характеристики на вентилационните системи, предназначени за небитови нужди;

Двете регулаторни рамки определят различни минимални параметри на съоръженията за вентилация и климатизация. Нормативните изисквания на ЕС 1253/2014 са следните:
1.    Минимална ефективност на топлообенните апарати (рекуператори) за небитови нужди:
–    от 01.01.2016г. не по-малко от 67 % (EN 308)
–    от 01.01.2018г. не по-малко от 73 % (EN 308)
Към момента Българските норми предвиждат Ефективност не по-малка от 70%.

2.    Задължително плавно управление на вентилаторите по обороти или с честотен регулатор (инвертор). Това е валидно и за вентилаторите за подаване на пресен въздух, и за вентилаторите за изхвърляне на замърсения въздух. Също така, специфичната мощност на вентилаторите (SFP) е фактор, който влияе на енергийният клас на съоръжението.

3.    Бай-пас – задължителното инсталиране в съоръженията за вентилация на бай-пасна клапа, която да позволява използването на външния пресен въздух като „безплатно охлаждане/отопление” в моменти, когато това е икономически целесъобразно.

Фирма „ТАНГРА” напълно подкрепя тези инициативи и те са част от разработките на високоефективни енергоспестяващи вентилационни и климатични системи още от 2011г. През 2012г. фирмата представи високоефективни рекуператори и високоефективни енерговъзстановяващи блокове за вентилация, а от 2013г. фирмата произвежда и климатични камери с двустепенна рекуперация на енергия и максимална ефективност до 94%.

В продължение на програмата за създаване на енергоефективни системи в областта на вентилационната, климатичната и отоплителната техника екипът на „ТАНГРА” непрекъснато осъвършенства своята продукция и изпитва резултатите в аеродинамична лаборатория.

image003В началото на 2017г. фирма „ТАНГРА – АВ” ООД извърши съвместно с „Технически Университет” гр. София и под ръководството на проф. д-р инж. Ивайло Банов серия от лабораторни изпитвания на високоефективни вентилационни системи и рекуператори. Тестовете са базирани на стандарт БДС/EN 308. Това изпитване на топлообменниците въздух-въздух представлява и поредна стъпка по пътя за сертификация от EUROVENT. След първоначални тестове, доказващи липса на неплътност, неконтролирано изтичане или смесване на потоците се пристъпи към определяне на термични и аеродинамични характеристики (Ефективност и съпротивление). Резултатите показаха минимална ефективност от 79% и максимална от 85% при липса на влажност и спазване на стандарта EN 308. В това отношение, топлообменните апарати, произвеждани от фирмата покривата и надскачат изискванията за минимална ефективност от 73% от 01.01.2018г.

Тук е изключително важно да се обясни, какво означава тази ефективност и към проблема да се подходи професионално и почтено. Когато постъпи в топлообменния апарат (рекуператора) студеният, външен въздух през зимата, започва да се загрява. Това става за сметка на отнета енергия от изхвърления замърсен въздух.
3
Много често в търговски материали се показва ефективност на пластинчат топлообменен апарат от 90% и повече. Това са търговски трикове, но такава ефективност може да се постигне само при специфични условия, като много влажен въздух в помещението водещ до кондензация в рекуператора и определени условия на въздушен поток. Идеята, да се впечатли потенциалния клиент, е ясна. В това отношение стандартът за доказване на технически характеристики, изрично определя правилата (EN 308; DIN EN 13053).

Имайки увереността в получените резултати, екипът на „ТАНГРА” внедри в редовно производство и новата серия от енергоспестяващи блокове EVB TOP, подходящи за инсталиране в технически помещения и подпокривни пространства. Така гамата от енергоспестяващи вентилационни съоръжения се увеличи с още един нов член:

Високоефективни енерговъзстановяващи блокове TANGRA EVB __ HiE :

–          Дебит от 150м3/ч. до 4400м3/ч.

–          Ефективност до 88% (EN 308)

 image013
Компактни енерговъзстановяващи блокове TANGRA ECO __ HiE :

–          Дебит от 150м3/ч. до 900м3/ч.

–          Ефективност до 85% (EN 308)

 image015
Високоефективни енерговъзстановяващи блокове TANGRA EVB __ TOP :

–          Дебит от 150м3/ч. до 1200м3/ч.

–          Ефективност до 88% (EN 308)

 image017
Климатични камери с рекуперация на енергия TANGRA AHU __ ROT :

–          Дебит от 1600м3/ч. до 30000м3/ч.

–          Ефективност до 85% (EN 308)

 image019
Климатични камери с двустепенна рекуперация
на енергия TANGRA AHU __ DEX :–          Дебит от 1600м3/ч. до 20000м3/ч.-          Ефективност до 92% (EN 308)
 image021
Хигиенни климатични камери
TANGRA AHU __ HYG :–          Дебит от 1200м3/ч. до 30000м3/ч.-          Ефективност до 83% (EN 308)
image023

Разбира се, Съвета на Европа представя различни мерки, не само за продуктите, но и за сградите в ЕС. По-долу има примерна таблица за законови изисквания:

 

Сграден фонд Продукти
Задължителни Пожелателни Задължителни Пожелателни
*Energy Performance of Building Directive (Паспортизация на сградния фон с характеристики на сградите)

*Директива за оползотворяване на отпадната топлина в обществени сгради (27/2012/ЕС)

Сертификати за енергийно представяне на сгради, като: *BREAM
*LEED
*EDGE.
*Ecodesign – ErP,
*CE – declarations
*TUV
*AMCA
*Eurovent
*GOST-R
*Други

Допълнителното пожелателно сертифициране на нови сгради, което се случва все по-често в България, води до избор на по-качествени и усточиви материали по време на строителния процес. Това освен, че води до повишено качество на живот на бъдещите обитатели, също така гарантира по-ниски експлоатационни разходи и по-добър търговски облик на сградата. За да си гарантира по-лесен процес на сертифициране, всеки инвеститор търси продукти освен със задължителните, така и с някой от пожелателните сертификати за продукти.

image026Продуктите на фирма „ТАНГРА” са задължително придружени от декларация за съответствие (CE Declaration of conformity), Ecodesign ErP етикеция за приложимите продукти. През 2013г. екипът на фирмата сертифицира и гамата от климатични камери TANGRA AHU съвместно с немската сертифицираща организация TUV Rehinland. Фирма „ТАНГРА” е първият сертифициран български производител на вентилационни и климатични камери.

Това предимство позволи на компанията изпълнението на много обекти с повишени изисквания през последните години:

tttttttttttttttt

 image028  image030
 image032  image034
 image036  image038
 image040  image042
 image044  image046
 image048  image050
 image052  image054

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Днес, енерговъзстановяващите вентилационни и климатични системи на фирма „ТАНГРА” се предлагат в повече от 15 държави от Европа, а от 2016 година компанията има дистрибутор и в ОАЕ Дубай.

 

image056

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75